Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro stávající poskytovatele spotřebitelského úvěru to znamená, že musí začít poskytovat spotřebitelské úvěry podle nových pravidel, obsažených v zákoně.

Nebankovní poskytovatelé musejí tedy začít používat nové smluvní vzory a další smluvní dokumentaci, která bude v souladu s novými pravidly. Stejně tak pravidla propagace úvěrových produktů musí odpovídat novému zákonu. Vedle těchto skutečností musí poskytovatelé začít dodržovat nová pravidla pro ověřování bonity, tedy úvěruschopnosti klientů. V případě neověření bonity klientů hrozí u smluv uzavřených po 1. 12. 2016 jejich neplatnost.

Zákon stanovil pro poskytovatele celou řadu nových pravidel v oblasti organizace vnitřního provozu a personálního obsazení. Většina těchto pravidel by měla být obsažena ve vnitřních předpisech společností a měla by být od 1. 12. 2016 aktivně aplikována v praxi.

Od 1. 12. 2016 do 1. 3. 2017 mohou nebankovní poskytovatelé a samostatní zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru podávat žádosti o povolení či registraci k výkonu své činnosti. Žádosti o licence se podávají České národní bance (ČNB) na předepsaných formulářích, které lze nalézt na webových stránkách ČNB. Subjekty, které do 1. 3. 2016 nepodají žádost o povolení či registraci, musejí nejpozději k tomuto datu poskytování spotřebitelských úvěrů ukončit.

Dohled nad stávajícími poskytovateli bude i nadále vykonávat Česká obchodní inspekce. Žadatele, kteří obdrží licenci k poskytování spotřebitelského úvěru, bude po nabytí právní moci rozhodnutí dozorovat ČNB.