Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Může zaměstnanec odmítnout testování?

Mgr. Veronika Uhlířová
Otázky a odpovědi k testování zaměstnanců Mimořádná opatření stanovují některým zaměstnavatelům povinnost neumožnit osobní přítomnost na pracovišti zaměstnanci, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním…

Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů pro AML povinné osoby

Mgr. Kristýna Adlerová
Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním rejstříku. Neuplatní se zde tedy princip materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení apod. Do evidence lze však zřídit dálkový přístup, a to především pro orgány…

Co přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

Mgr. Kristýna Adlerová
V únoru 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů (ZESM), který vznikl v souvislosti s povinností implementovat 5. AML směrnici do právního řádu členských států EU. Ustanovení ZESM vstupují v účinnost 1. června 2021. V souvislosti se zákonem byly navrženy změny…


Nové AML povinnosti pro alternativní fondy dle § 15 ZISIF

Mgr. Veronika Uhlířová
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“). Novela mimo jiné přinesla rozšíření okruhu povinných osob, kdy povinnými osobami jsou nově i osoby spravující majetek…

Jak na digitalizaci smluvních procesů

JUDr. Lumír Schejbal
Ve svém běžném životě jsem stále překvapen, když k podpisu smlouvy, ať už je to k běžnému účtu či ke smlouvě o dodávce elektřiny, musím vážit cestu na pobočku či podepisovat papírovou smlouvu a posílat ji poštou. V době internetu, resp. Amazonu či Revolutu, je takové kontraktační řešení pomalé a…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí