Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

K čemu slouží bankovní identita a jak ji využít k obsluze klientů?

JUDr. Lumír Schejbal
Definice bankovní identity Bankovní identita (BankID) je definována jako zabezpečená digitální identita, kterou vlastní každý, kdo používá internetové bankovnictví (IB). Osoba, která má zřízené elektronické bankovnictví je tak vlastníkem bankovní identity. Bankovní identitou se totiž rozumí…

Povolení pro uvedení antigenních testů na trh

Mgr. Veronika Uhlířová
Pro našeho klienta jsme vyřídili povolení pro uvedení antigenních testů na trh a do oběhu, a to na základě výjimky upravené v § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Na základě plné moci jsme připravili kompletní žádost…

Může zaměstnanec odmítnout testování?

Mgr. Veronika Uhlířová
Otázky a odpovědi k testování zaměstnanců Mimořádná opatření stanovují některým zaměstnavatelům povinnost neumožnit osobní přítomnost na pracovišti zaměstnanci, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním…

Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů pro AML povinné osoby

Mgr. Kristýna Adlerová
Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním rejstříku. Neuplatní se zde tedy princip materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení apod. Do evidence lze však zřídit dálkový přístup, a to především pro orgány…

Co přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

Mgr. Kristýna Adlerová
V únoru 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů (ZESM), který vznikl v souvislosti s povinností implementovat 5. AML směrnici do právního řádu členských států EU. Ustanovení ZESM vstupují v účinnost 1. června 2021. V souvislosti se zákonem byly navrženy změny…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí