Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vymohli jsme pro klienta náhradu škody za průtahy v soudním řízení

JUDr. Lumír Schejbal
Pro našeho klienta jsme vymohli náhradu za škodu za průtahy v soudním řízení. Soudní řízení o zaplacení pohledávky trvalo od roku 2010 do roku 2018. V zastoupení našeho klienta jsme podali žádost o odškodnění na Ministerstvo vnitra ČR. Správní řízení na ministerstvu trvalo 7 měsíců. Ministerstvo…

Jak správně vyřešit svěřenské fondy?

JUDr. Lumír Schejbal
Od roku 2018 došlo k významným změnám v právní úpravě svěřenských fondů. Novelizace byla reakcí na požadavky nové evropské směrnice proti praní špinavých peněz (AML), jejíž cílem je transparentnost vlastnických vztahů dopadajících na svěřenské fondy. Hlavní ideou novely je funkční propojení…

Náhrada za nezákonný postup státu – průtahy v řízení

Zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je dána možnost dožadovat se odškodnění za újmu způsobenou při výkonů státní nebo veřejné moci. Zákon zakotvuje, za které orgány odpovídá stát a za které územní celky, a to…

Jak ochránit nemovitost před neoprávněným nakládáním na katastru nemovitostí

JUDr. Lumír Schejbal
Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který je od 1.1.2014 ovládán tzv. zásadou materiální publicity, která spočívá v tom, že stav zapsaný v katastru nemovitosti je vůči osobě jednající v dobré víře považován za platný. Zásada materiální publicity staví vlastníky nemovitostí do nevýhodné pozice,…

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ: změny v souvislosti s novou právní úpravou

JUDr. Lumír Schejbal
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dojde počínaje 1.1.2014 k výrazným změnám v právní úpravě občanských sdružení. Pokud občanské sdružení poskytuje služby nejen svým členům, ale rovněž veřejnosti, mělo by nastávajícím změnám věnovat náležitou pozornost a nejpozději ve lhůtě do 31…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí