Pohyblivý úrok u dluhopisů, protiinflační dluhopisy

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

V době rostoucí či vysoké inflace je výnos z dluhopisů, vedle rizikovosti emitenta, jedním z klíčových kritérií pro koncové kupující. Přece jenom úrokový výnos ve výši 4 % (3,4 % po zdanění) při inflaci 6 % nemusí být pro všechny investory atraktivní.

 

Úroková sazba

Jedním z řešení je nastavit úročení dluhopisů plovoucím způsobem. Nejčastěji se to dělá tak, že je úrok navázán např. na PRIBOR, REPO sazbu ČNB či na Index spotřebitelských cen zveřejňovaný ČSÚ + např. 2 % (PRIBOR + 2 %). Při každé změně úrokového kritéria, na které je dluhopis navázán, se změní úroková sazba.

Na protiinflační řešení úroků dluhopisů je vhodné pamatovat již při vydávání dluhopisů. Změnu stanovení úrokové sazby nelze provést jednostranným rozhodnutí emitenta dluhopisů, jelikož je to změna týkající se zájmů vlastníku dluhopisů a bylo by nutné ke změně úroku svolat schůzi vlastníků. 

 

Změna u dluhopisů s prospektem

U emisí dluhopisů s prospektem je situace jednodušší, pokud má emitent schválen základní prospekt, pod kterým může emitovat více emisí. Parametry každé emise jsou pak uvedeny v konečných podmínkách. Pokud emitent již dříve vydal emisi dluhopisů s nízkým úrokem a dluhopis se dobře neprodává, může emisi ukončit a vydat pod základním prospektem emisi dluhopisů novou, která bude ve způsobu úročení zohledňovat aktuální tržní úrok.

Řešení mohou být i jiná. Doporučujeme emitentům dluhopisů nastavení plovoucího úroku konzultovat s kvalifikovanými právními poradci.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí