Evropská komise zahájila konzultaci formou dotazníkového šetření k ustanovení standardu zelených bondů EU. Konzultace navazuje na Akční plán financování udržitelného růstu s cílem zaangažovat finanční sektor k dosahování udržitelnosti. Jde zejména o přesměrování kapitálových toků směrem k udržitelným investicím.

V rámci akčního plánu se Komise zavázala vypracovat normy a štítky pro zelené finanční produkty a nástroje, včetně ekologického dluhopisu EU (EU GBS) a taxonomii EU, která obsahuje klasifikační systém pro udržitelné ekonomické aktivity a nástroje.

Konzultace je navržena tak, aby byly shromážděny informace od dotčených stran, tedy zejména emitentů, investorů a poskytovatelů souvisejících služeb.

Online dotazník naleznete zde, nejzazší termín pro vyplnění je 2.10.2020.