Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Probíhá veřejná konzultace Evropské komise k zeleným dluhopisům

JUDr. Lumír Schejbal

Evropská komise zahájila konzultaci formou dotazníkového šetření k ustanovení standardu zelených bondů EU. Konzultace navazuje na Akční plán financování udržitelného růstu s cílem zaangažovat finanční sektor k dosahování udržitelnosti. Jde zejména o přesměrování kapitálových toků směrem k udržitelným investicím.

V rámci akčního plánu se Komise zavázala vypracovat normy a štítky pro zelené finanční produkty a nástroje, včetně ekologického dluhopisu EU (EU GBS) a taxonomii EU, která obsahuje klasifikační systém pro udržitelné ekonomické aktivity a nástroje.

Konzultace je navržena tak, aby byly shromážděny informace od dotčených stran, tedy zejména emitentů, investorů a poskytovatelů souvisejících služeb.

Online dotazník naleznete zde, nejzazší termín pro vyplnění je 2.10.2020.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí