Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Probíhá veřejná konzultace Evropské komise k zeleným dluhopisům

JUDr. Lumír Schejbal

Evropská komise zahájila konzultaci formou dotazníkového šetření k ustanovení standardu zelených bondů EU. Konzultace navazuje na Akční plán financování udržitelného růstu s cílem zaangažovat finanční sektor k dosahování udržitelnosti. Jde zejména o přesměrování kapitálových toků směrem k udržitelným investicím.

V rámci akčního plánu se Komise zavázala vypracovat normy a štítky pro zelené finanční produkty a nástroje, včetně ekologického dluhopisu EU (EU GBS) a taxonomii EU, která obsahuje klasifikační systém pro udržitelné ekonomické aktivity a nástroje.

Konzultace je navržena tak, aby byly shromážděny informace od dotčených stran, tedy zejména emitentů, investorů a poskytovatelů souvisejících služeb.

Online dotazník naleznete zde, nejzazší termín pro vyplnění je 2.10.2020.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí