Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Červen a červenec 2020 je u nás měsíc schválených prospektů podaných žádostí o platební licence

JUDr. Lumír Schejbal

V půlce června jsme pro významného brněnského developera zajistili schválení prospektu dluhopisů k financování jeho nových developerských projektů.

Na konci června schválila ČNB prospekt dluhopisů dalšímu našemu klientovi z oblasti developmentu. Upsaný kapitál bude použit na rozsáhlé projekty v Praze a v Brně.

V první půlce července jsme pro našeho klienta z oblasti distribuce automobilů zajistili schválení prospektu dluhopisů na klíč. Finanční prostředky budou použity na nákup pozemků pro rozšíření firemního areálu emitenta a k jeho provoznímu financování.

V první půlce června jsme ještě stihli nachystat a podat žádost o licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu pro inovativní fintech platformu založené na specifickém způsobu marketingu.

V červenci jsme také dokončili a podali žádost o licenci platební instituce pro společnost, která je členem etablované finanční skupiny v Česku.

Ani přes léto se tedy kolegové ve SCHEJBAL&PARTNERS nenudí.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí