Samostatní zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, vázaní zástupci a zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru, kteří byli u České národní banky registrováni v roce 2017, jsou oprávněni vykonávat svoji činnost pouze do 31. 12. 2018. Oprávnění k činnosti se prodlouží po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců. Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru hradí poplatek za prodloužení 5.000,- Kč, vázaný zástupce a zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru hradí 1.000,- Kč.

Pro prodloužení oprávnění k činnosti je potřeba podat oznámení České národní bance, které lze podat pouze přes aplikaci REGIS České národní banky. Následným zaplacením správního poplatku se automaticky prodlužuje oprávnění k činnosti do konce následujícího roku. Za vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru hradí správní poplatek vždy zastoupený, tedy nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru či samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Správní poplatek musí být připsán na účet České národní banky nejpozději 30 dní před ukončením platnosti oprávnění k činnosti, tedy do 2. 12. 2018. V opačném případě nedojde k prodloužení a oprávnění k činnosti zanikne. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Naše advokátní kancelář má zřízen přístup do aplikace REGIS České národní banky, jsme tak pro Vás schopni zajistit prodloužení Vašeho oprávnění.