Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS obstarala pro klienta v oblasti potravinářské výroby schválení základního prospektu dluhopisů. Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS vypracovala na základě podkladů od klienta prospekt dluhopisů a na základě plné moci zajistila jeho schválení na České národní bance (ČNB). Klientovi jsme zajistili prospekt tzv. na klíč, s minimální zátěží na jeho straně.

Advokátní kancelář již v letošním roce zajistila pro své klienty schválení prospektů v oblasti nemovitostí a developmentu, telekomunikací, energetiky a potravinářské výroby.

Předpokladem pro schválení prospektu je audit posledních dvou účetních závěrek (neplatí pro nové společnosti, SPV). Vyhotovení prospektu trvá přibližně jeden měsíc, jeho schválení na ČNB pak dle rozsahu a složitosti prospektu 2-3 měsíce. Advokátní kancelář má se zpracování prospektů cenných papírů dlouholeté zkušenosti, díky čemuž umí zajistit pro klienty vyhotovení a schválení prospektů v nejkratších možných termínech.