Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Schválení prospektu dluhopisů ČNB pro našeho klienta

JUDr. Lumír Schejbal

Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS obstarala pro klienta v oblasti potravinářské výroby schválení základního prospektu dluhopisů. Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS vypracovala na základě podkladů od klienta prospekt dluhopisů a na základě plné moci zajistila jeho schválení na České národní bance (ČNB). Klientovi jsme zajistili prospekt tzv. na klíč, s minimální zátěží na jeho straně.

Advokátní kancelář již v letošním roce zajistila pro své klienty schválení prospektů v oblasti nemovitostí a developmentu, telekomunikací, energetiky a potravinářské výroby.

Předpokladem pro schválení prospektu je audit posledních dvou účetních závěrek (neplatí pro nové společnosti, SPV). Vyhotovení prospektu trvá přibližně jeden měsíc, jeho schválení na ČNB pak dle rozsahu a složitosti prospektu 2-3 měsíce. Advokátní kancelář má se zpracování prospektů cenných papírů dlouholeté zkušenosti, díky čemuž umí zajistit pro klienty vyhotovení a schválení prospektů v nejkratších možných termínech.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí