Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Dluhopisy bez stanovení účelu použití a financování členů skupiny

JUDr. Lumír Schejbal

V poslední době se v advokátní kanceláři SCHEJBAL&PARTNERS setkáváme s dotazy klientů, zda je možné vydat emisi dluhopisů s prospektem, bez jasného předchozího vymezení použití upsaných finančních prostředků a zda je nutné využít upsané finanční prostředky jen pro činnost emitenta, nebo je možné jejich využití i v rámci skupiny.

Na obě otázky odpovídáme kladně.

Emitent dluhopisů může mít pouze rámcový záměr pro využití upsaných finančních prostředků, tedy v době vyhotovování emisních podmínek a schvalování prospektu dluhopisů Českou národní bankou (ČNB) ještě nemusí znát konkrétní realizovaný projekt. V okamžiku, kdy je účel použití upsaných finančních prostředků znám, vzniká emitentovi povinnost tuto skutečnost oznámit kvalifikovaným způsobem vlastníkům dluhopisů. Postup je stanoven zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a nařízením o prospektu.

Emisní podmínky a prospekt dluhopisů lze nastavit tak, aby finanční prostředky z upsaných dluhopisů šly použít i na projekty členů holdingové skupiny. Pro takový případ je nutné vhodně nastavit strukturu emitenta a prospekt dluhopisů a zajistit kvalifikované informování o konečném využití prostředků. Postup je opět stanoven zákonem a nařízením o prospektu.

Advokátní kanceláři SCHEJBAL&PARTNERS má dlouholeté zkušenosti s emisemi dluhopisů, jejich strukturováním a schvalováním prospektů na ČNB. Naše klienty provádíme celým procesem tzv. na klíč, klient sdělí své požadavky a záměry a my mu pro jeho projekt připravíme řešení na míru. Součástí řešení je konzultace záměru a parametrů emise, příprava emisních podmínek, vyhotovení prospektu cenného papíru, obstarání schválení prospektu na ČNB, příprava upisovacích a distribučních smluv, případně další právní poradenství.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí