Sčítání emisí pro účely veřejné nabídky dluhopisů u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Ing. Blanka Komárková
Dluhopisy a prospekty

Pravidla pro veřejnou nabídku dluhopisů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu (dále jen „nařízení o prospektu“). Podle tohoto nařízení o prospektu lze v Evropské unii veřejně nabízet cenné papíry, jako jsou akcie a dluhopisy, pouze po předchozím uveřejnění jejich prospektu schváleného příslušným orgánem, tj. Českou národní bankou (ČNB).

Existuje však několik výjimek, přičemž v praxi se často uplatní výjimka „de minimis“ (tj. nařízení se nevztahuje na veřejné nabídky cenných papírů s celkovou hodnotou protiplnění v Unii nižší než 1 000 000 eur; tento limit se počítá za období 12 měsíců) nebo výjimka vyplývající z omezení počtu oslovených adresátů nabídky (tj. nabídka cenných papírů určená méně než 150 fyzickým nebo právnickým osobám v jednom členském státě jiným než kvalifikovaným investorům).

U obou těchto výjimek se uplatňuje princip sčítání těchto emisí, pokud vykazují jednotící prvky (podobné či z pohledu investora rámcově zaměnitelné znaky). Postup pro sčítání emisí se použije i v případě více emitentů, kteří jsou členy podnikatelského seskupení, přičemž se aplikují jednotící prvky. Jedná se např. o situace, kdy se prostřednictvím emise dluhopisů financuje jeden projekt (např. výstavba jednoho bytového domu) různými společnostmi, které jsou součástí jednoho podnikatelského seskupení. Účelem nařízení o prospektu je totiž zajištění ochrany investorů a efektivnost trhu.

Existují však případy, kdy se emise nabízené více emitenty, kteří patří do stejného podnikatelského seskupení, nesčítají a nedochází tedy k obcházení účelu nařízení o prospektu (např. financování rozdílných jinak nespojených projektů, s ohledem na časovou souvislost a zejména na to, zda jsou tyto projekty z pohledu souvisejících rizik oddělené, tedy je-li vystaven upisovatel v zásadě stejnému nebo naopak rozdílnému úvěrovému riziku).

Doporučujeme emitentům sčítání emisí s jednotícími prvky a s tím spojené regulatorní riziko nepodceňovat. Ze strany ČNB došlo již k udělení několika pokut v řádu vyšších statisíců. Přičemž náklady na prospekt jsou obecně nižší než udělené pokuty.

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Blanka Komárková

Ing. Blanka Komárková

Blanka vystudovala finanční obory na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakultě VUT v Brně. Má za sebou dlouholetou praxi u předního obchodníka s cennými papíry, kde se věnovala back-office a risk managementu. V naší kanceláři pracuje hlavně na emisích dluhopisů s prospektem a licenčních řízeních ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí