Praktické možnosti financování nejen developerských projektů

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Zejména malé a střední firmy, byť už třeba i dosáhnou na bankovní financování, řeší, jak zajistit další financování svých podnikatelských (byznysových) projektů. Variant je celá řada, pro inspiraci uvádíme několik nejvýznamnějších.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)

Využívají se zejména ze dvou důvodů:

  1. hledání investorů, kterým jsou nabídnuty investiční akcie fondu a investoři participují na výnosech z aktiv nakoupených do FKI
  2. k finančnímu plánování. Toto se však zpravidla vyplatí až od určitého objemu aktiv ve fondu, min 300 mil. Kč, spíše však 500 mil. Kč.

Náklady na založení fondu kvalifikovaných investorů se pohybují do 1 mil. Kč, roční správa a údržba fondu (IS, depozitář, auditor, reporting ČNB apod.) stojí 2 až 2,5 mil. Kč. Založení fondu trvá cca 3 měsíce.

Dluhopisy

  1. Podlimitní emise dluhopisů do 1 mil. EUR, kde není třeba prospekt cenného papíru. Příprava emise na klíč stojí vyšší desetitisíce Kč. Dodání trvá 14 dní.
  2. Nadlimitní emise dluhopisů nad 1 mil. EUR již potřebuje prospekt schválený ČNB. Příprava a schválení prospektu trvá cca 3 měsíce. Cena se pohybuje dle mnoha parametrů, mj. jako jako je zajištění, ručení, forma a podoba dluhopisů v řádu nižších statisíců Kč.

Zápůjčky či úvěry

Projekty lze financovat i formou zápůjček s pevným úročením. Zápůjčky mohou a nemusí být zajištěny. Zápůjčky nelze veřejně nabízet. Počet investorů by neměl překročit jednotky. Při vysokém počtu investorů do zápůjček se může jednat o naplnění definice černé banky. Půjčky mohou být regulátorem považovány za přijímání vkladů.

Equity účast investorů na projektu

Projektové SPV má podobu např. akciové společnosti, do níž vstupují pasivní akcionáři, investoři. Tito jako akcionáři spoluvlastní nemovitostní aktivum, zpravidla dočasně do dokončení projektu. Následně jsou z projektu vykoupeni či exitují jinou formou. Akcie dávají investorům určitou míru jistoty (nikoliv garanci) ohledně návratnosti jejich investice. SPV může dobře plánovat cash flow díky možnosti vhodně naplánovat exit akcionářů. Akcionáři mohou využít časový daňový test (3 roky).

Každá z uvedených variant má své výhody a nevýhody. Všechny jsou však spojeny s nutností nalézt investory. K získávání investorů se zpravidla využívají obchodníci s cennými papíry a jejich smluvní investiční zprostředkovatelé nebo případně tipaři.

Máme velké zkušenosti s financováním projektů našich klientů a rádi s nastavením financování pomůžeme i vám. Kontaktujte nás.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí