Velká novela vyhlášky ČNB o platebních službách

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

V lednu 2022 vyšla ve Sbírce novela vyhlášky České národní banky (ČNB) č. 7/2008 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

Vyhláška se týká podmínek interního nastavení poskytovatelů platebních služeb a způsobu poskytování platebních služeb.

Upozorňujeme na přílohu vyhlášky Podrobnosti k řízení rizik v oblasti informačních a komunikačních technologií a bezpečnosti. Doporučujeme povinným osobám v oblasti platebních služeb již nyní konzultovat tuto problematiku s vlastními IT specialisty a nastavit informační systémy do souladu s požadavky vyhlášky.

Vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2022. Vyhlášku v úplném znění naleznete zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí