Vyřídili jsme jedinou udělenou licenci poskytovatele platebních služeb v roce 2021

JUDr. Lumír Schejbal
Licence ČNB

Pro našeho klienta, velmi populární fintechový startup QERKO, jejichž platební QR kódy můžete najít v mnoha restauracích i jinde, jsme ve spolupráci s jeho týmem vyřídili u ČNB licenci poskytovatele platebních služeb. Vzhledem k vysoce nastavené laťce vstupu do odvětví (EBA, ČNB), bylo licenční řízení velmi náročné a vyžadovalo komplexní přístup, a to zejména Vyřídili jsme jedinou udělenou licenci poskytovatele platebních služeb v roce 2021. Jsme rádi, že se úsilí vložené do získání licence vyplatilo.

V roce 2021 vydala ČNB pouze jednu licenci poskytovatele platebních služeb.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí