Vyřízení licence pro EFEKTA investiční společnost

JUDr. Lumír Schejbal
Licence ČNB

Pro našeho významného klienta jsme vyřídili plnou licenci investiční společnosti. Licence umožňuje:

  • překročit rozhodný limit 100 mil. EUR
  • obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů
  • administraci fondů kvalifikovaných investorů


Licenční řízení bylo velmi náročné. Požadavky České národní banky, byť jsou transparentně komunikovány, jsou nastaveny vysoko. Zásadní bylo mít dostatečně kvalifikované vedoucí osoby, odborný personál na obhospodařování a administraci, klíčové osoby vnitřního řídicího a kontrolního systému (compliance, interní audit, řízení rizik). Důležité bylo i předložit kvalifikovaný a reálný obchodní plán, včetně tříleté predikce ve formě účetních výkazů dle vyhlášky 501/2002 Sb., provádějící zákon o účetnictví pro finanční instituce.

Součástí licenčních podkladů byly desítky vnitřních předpisů a metodik, přičemž byl kladen důraz na jejich kvalitu zejména v oblasti vnitřního kontrolního systému, oceňování majetku a odborné péče. Díky společnému úsilí kolegů z naší advokátní kanceláře, součinnosti klíčových osob na straně klienta a komunikaci ze strany ČNB se podařilo licenci úspěšně vyřídit. Děkuji naší kolegyni Katce Sobotkové, která celý projekt vedla a vykomunikovala jej úspěšně s ČNB k cíli.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí