Whitepaper podle nařízení MiCA

Mgr. Barbora Havlíčková
Finanční služby a regulace

MiCA schválena

Nařízení MiCA („Markets in Crypto Assets“), které dostalo oficiálně zelnou, přinese do světa kryptoměn řadu změn.  Jednou z nich je i povinnost při veřejném úpisu vlastních tokenů (tzv. ICO) zpracovat a vydat whitepaper, což si můžeme představit jako „kryptoměnový prospekt“.

Obsah whitepaperu

Whitepaper bude muset obsahovat mj. informace o emitovaném kryptoaktivu, jeho technických parametrech, právech do něj inkorporovaných, o vydavatelích kryptoaktiva, o rizicích souvisejících s investicí a řadu dalších informací stanovených nařízením MiCA.  

Požadavky kladené na obsah whitepaperu mají mimo jiné za cíl nabídnout investorům jednodušší a ucelenější přístup k informacím o daném projektu. Investorům tedy bude umožněno pochopit rizika vázající se k danému kryptoaktivu a učinit tak kvalifikované rozhodnutí o své investici. I přesto, že na rozdíl od prospektu nebude ve většině případů whitepaper podléhat žádnému předchozímu schválení, budou muset vydavatelé whitepaper regulátorovi předložit a vysvětlit, proč daná emise nespadá pod regulaci MiFID II.  

Schvalování regulátorem

Přísnější pravidla však budou platit pro tokeny vázané na jiná aktiva a na tokeny elektronických peněz. V těchto případech již bude nutné získat schválení obsahu whitepaperu od regulačních úřadů. Tímto regulačním orgánem u nás bude Česká národní banka.

Obsah a postup schvalování těchto whitepaperů se velmi podobá schvalování prospektů cenných papírů, které je upraveno v nařízení o prospektu. Inspirace evropského zákonodárce je tedy zjevná.

Kdy se emitent vyhne povinnosti vypracovat whitepaper?

Dle nařízení MiCA nebude povinnost vypracovat whitepaper v případě, kdy budou krypotoaktiva nabízena zdarma, jsou automaticky vytvářena těžbou nebo validací kryptoměnových transakcí, nebo v případě nezaměnitelných tokenů. Např. tzv. NFT jsou tedy z povinnosti vytvořit whitepaper osvobozeny.

Dále nebude nutné mít whitepaper schválený regulátorem v případě, že jsou tokeny nabízeny méně než 150 osobám v jednom členském státě anebo pokud výše nabídky nepřesahuje 1 milion eur za období 12 měsíců, či pokud je nabídka určena výhradně kvalifikovaným investorům. Zde jsou tedy stejné početní a objemové výjimky jako u nabídky investičních nástrojů zakotvené v nařízení o prospektu.

Odpovědnost emitenta

Vydavatelé regulovaných kryptoaktiv ponesou vůči jejich držitelům odpovědnost za správnost, úplnost a jasnost informací uvedených ve whitepaperu. Emitent musí rovněž dbát na opatření proti zneužívání trhu, kdy je povinen chránit vnitřní informace proti zneužití, a naopak včas s těmito informacemi seznámit veřejnost.

Závěr

Nařízení MiCA si klade za jeden z hlavní cílů zabránit trestné činnosti na blockchainu a pomoci prostřednictvím informační povinnosti emitentů ochránit investory do kryptoprojektů. To je určitě záslužný počin, ale bez širší informační osvěty vůči retailovým investorům to samo o sobě nepomůže.

Nařízení MiCA nabude účinnosti v první čtvrtletí roku 2024.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Barbora Havlíčková

Mgr. Barbora Havlíčková

Barbora je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zkušenosti získala již během studia v nadnárodní společnosti nebo v advokátní kanceláři zabývající se korporátním právem a nemovitostmi. U nás působí od roku 2021 jako advokátní koncipientka. Ovládá angličtinu a francouzštinu.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí