Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Zákon o moratoriu na splátky spotřebitelských úvěrů nabyl účinnosti

Mgr. Lenka Gavendová

S účinností od 17. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen očekáváný zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Na základě tohoto zákona mohou dlužníci žádat své úvěrující (věřitele) o odklad plnění peněžitých dluhů po tzv. ochrannou dobu. Zákon upravuje 2 varianty tzv. ochranné doby, z nichž si dlužník může vybrat:

  • kratší ochrannou dobu (do 31. 7. 2020) nebo
  • delší ochrannou dobu (do 31. 10. 2020).

Ochranná doba trvá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení dlužníka, že má v úmyslu využít ochrannou dobu. Dlužník tedy musí svůj záměr úvěrujícímu (bance, nebankovnímu poskytovateli úvěrů) oznámit. Oznámení musí obsahovat:

  • označení úvěrovaného (údaje o dlužníkovi jako oznamovateli),
  • prohlášení, že dlužník má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19,
  • označení úvěru, kterého se oznámení týká; neobsahuje-li oznámení označení úvěru, platí, že se oznámení týká všech úvěrů mezi oznamovatelem a úvěrujícím (př. bankou)

O připravovaném znění zákona jsme Vás informovali již dříve, bližší informace naleznete zde.

Pro přehlednost přikládáme tabulku, která obsahuje základní informace o pravidlech odkladu splátek úvěru ve vztahu k jednotlivým subjektům:

subjekt odklad splátek maximální výše úroku účtovaného po dobu ochranné doby povinnost hradit úrok během ochranné doby splatnost úroku účtovaného během ochranné doby

spotřebitel

jistiny i úroku

odpovídá zákonnému úroku z prodlení (2T repo + 8 = 9%)

ne

jednorázově splatný úvěr:

pokud byl smlouvou sjednán úrok nižší, platí tento nižší

po skončení ochranné doby
úvěr splatný ve splátkách:
bude změněna doba trvání úvěru
nebude změněna výše splátek
právnická osoba pouze jistiny stejná jako v úvěrové smlouvě ano i během ochranné doby v termínech dle smlouvy
OSVČ jistiny i úroku stejná jako v úvěrové smlouvě ne jednorázově splatný úvěr:
po skončení ochranné doby
úvěr splatný ve splátkách:
bude změněna doba trvání úvěru
nebude změněna výše splátek

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí