Dle § 176 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) lze do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona prokázat odborné znalosti a dovednosti čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr.

Avšak osoby, které podaly na Českou národní banku (ČNB) žádost o udělení licence nebankovního poskytovatele nebo samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru (SÚ) po datu 1. 3. 2017, nevyužily možnost poskytovat nebo zprostředkovat SÚ v přechodném období dle § 169 až 171 ZSÚ. Tyto osoby tedy nejsou oprávněny poskytovat nebo zprostředkovat SÚ do doby vydání rozhodnutí ČNB o udělení licence nebankovního poskytovatele nebo registrace samostatného zprostředkovatele SÚ.

Z uvedeného vyplývá, že osoby, které podávají na ČNB žádost po datu 1. 3. 2017, jsou povinny prokázat odbornou způsobilost osvědčením o vykonání odborné zkoušky podle § 70 ZSÚ vydané akreditovanou osobou v rozsahu dle skupin odbornosti odpovídajícím předmětu činnosti uvedeného v žádosti.

Odborné zkoušky lze skládat u osob, které již získaly akreditaci ČNB. Ke dni 18. 5. 2017 se jedná o tyto osoby:

  • AKREDITFIN, s.r.o.
  • Attigente Group, spol. s r.o.
  • Česká bankovní asociace
  • Evropská asociace finančního plánování Česká republika
  • MEDIARON s.r.o.
  • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
  • Systemia s.r.o.
  • VECTOR Certifikace s.r.o.
  • Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Aktuální seznam akreditovaných osob je dostupný ve veřejném registru ČNB v sekci Základní seznamy.