Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Zákon o úvěru pro spotřebitele míří z vlády do Poslanecké sněmovny

JUDr. Lumír Schejbal

Vláda schválila návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Vláda na svém jednání dne 2.12.2015 schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele, který má nahradit nyní platný zákon 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon byl odeslán Poslanecké sněmovně k projednání a schválení. Zákon má podporu většiny politiků i odborné veřejnosti. Přijetí zákona se očekává ve 2. čtvrtletí roku 2016.

Regulaci a dohled nad nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru přebírá ČNB

Zákon přináší velmi přísnou regulaci do oblasti nebankovního poskytování spotřebitelských úvěrů. Dozor nad celou oblastí spotřebitelských úvěrů převezme s účinností zákona namísto České obchodní inspekce Česká národní banka (ČNB). Po přijetí zákona o úvěru pro spotřebitele budou muset všichni nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru mít oprávnění (licenci) ČNB. Ministerstvo financí očekává, že po přijetí zákona zbydou z několika tisíc poskytovatelů desítky max. stovky subjektů.

Krátké přechodné období pro podání žádosti o licenci poskytovatele spotřebitelského úvěru na ČNB

Subjekty, které v 3 měsíčním přechodném období od data přijetí zákona nepodají žádost o licenci k ČNB, nebudou moci nadále poskytovat úvěry spotřebitelům. Z uvedeného důvodu doporučujeme začít nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru s přípravami na licenci ČNB již nyní. Naše advokátní kancelář je schopna žádost o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zpracovat tzv. na klíč a následně samostatně žadatele zastupovat ve správním řízení před ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí