Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Zákon o úvěru pro spotřebitele míří z vlády do Poslanecké sněmovny

JUDr. Lumír Schejbal

Vláda schválila návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Vláda na svém jednání dne 2.12.2015 schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele, který má nahradit nyní platný zákon 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon byl odeslán Poslanecké sněmovně k projednání a schválení. Zákon má podporu většiny politiků i odborné veřejnosti. Přijetí zákona se očekává ve 2. čtvrtletí roku 2016.

Regulaci a dohled nad nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru přebírá ČNB

Zákon přináší velmi přísnou regulaci do oblasti nebankovního poskytování spotřebitelských úvěrů. Dozor nad celou oblastí spotřebitelských úvěrů převezme s účinností zákona namísto České obchodní inspekce Česká národní banka (ČNB). Po přijetí zákona o úvěru pro spotřebitele budou muset všichni nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru mít oprávnění (licenci) ČNB. Ministerstvo financí očekává, že po přijetí zákona zbydou z několika tisíc poskytovatelů desítky max. stovky subjektů.

Krátké přechodné období pro podání žádosti o licenci poskytovatele spotřebitelského úvěru na ČNB

Subjekty, které v 3 měsíčním přechodném období od data přijetí zákona nepodají žádost o licenci k ČNB, nebudou moci nadále poskytovat úvěry spotřebitelům. Z uvedeného důvodu doporučujeme začít nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru s přípravami na licenci ČNB již nyní. Naše advokátní kancelář je schopna žádost o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zpracovat tzv. na klíč a následně samostatně žadatele zastupovat ve správním řízení před ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí