Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak ochránit nemovitost před neoprávněným nakládáním na katastru nemovitostí

JUDr. Lumír Schejbal
Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který je od 1.1.2014 ovládán tzv. zásadou materiální publicity, která spočívá v tom, že stav zapsaný v katastru nemovitosti je vůči osobě jednající v dobré víře považován za platný. Zásada materiální publicity staví vlastníky nemovitostí do nevýhodné pozice,…


OBČANSKÁ SDRUŽENÍ: změny v souvislosti s novou právní úpravou

JUDr. Lumír Schejbal
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dojde počínaje 1.1.2014 k výrazným změnám v právní úpravě občanských sdružení. Pokud občanské sdružení poskytuje služby nejen svým členům, ale rovněž veřejnosti, mělo by nastávajícím změnám věnovat náležitou pozornost a nejpozději ve lhůtě do 31…

Konec akcií na majitele

JUDr. Lumír Schejbal
Vláda České republiky svým návrhem zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (sněmovní tisk 715/0) do určité míry předurčila další vývoj v oblasti, která se v poslední době těší zájmu odborné i laické veřejnosti. V této souvislosti bývá často a slyšitelně…

Akciová společnost podle zákona o obchodních korporacích

JUDr. Lumír Schejbal
S přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dochází k poměrně zásadním změnám na poli regulace obchodních společností. Tato norma, účinná od 1.1.2014, bude v úzkém vztahu k novému občanskému zákoníku. Odpadne tak mimo jiné dnešní stav,…

Zákon o obchodních korporacích

JUDr. Lumír Schejbal
K některým dalším aspektům souvisejícím s přijatým zákonem o obchodních korporacích Nová úprava obchodních společností, resp. korporací, provedená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s sebou přináší také další novinky i některé dosud…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí