Další povinnosti pro správce alternativních fondů

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Česká národní banka k 1. červenci 2022 uveřejnila aktualizaci svého výkladu ohledně podmínek činnosti a povinností u subjektů spravujících majetek srovnatelně s obhospodařováním dle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Česká národní banka nad takovými subjekty nevykonává dohled, výjimku však tvoří:

  1. splnění povinnosti zápisu do seznamu vedeném ČNB,
  2. plnění informační povinnosti,
  3. plnění povinností dle nařízení PRIIPs a jeho prováděcích předpisů,
  4. plnění povinností dle nařízení SFDR.

Dva poslední body c) a d) byly zařazeny až poslední aktualizací dokumentu. Česká národní banka však již před několika měsíci uvedené avizovala formou přímého oznámení správcům.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

SFDR zavádí pro řadu subjektů povinnosti, na které je třeba věnovat značné zdroje. Pro správce alternativních fondů se tyto povinnosti však významným způsobem zužují, a to zejména v případě, že se správce v rámci svých procesů rozhodne nezohledňovat faktory udržitelnosti. V takovém případě je povinen plnit pouze informační povinnosti na svém webu.

Plnění SFDR informační povinnosti dle výše uvedeného jsme pro vás připraveni přichystat.

Sdělení klíčových informací (PRIIPs)

Česká národní banka výslovně uvádí, že na správce alternativního fondu se rovněž mohou vztahovat povinnosti vyplývající z nařízení PRIIPs a souvisejícího RTS k nařízení PRIIPs. Pokud jsou naplněny podmínky pro aplikaci nařízení PRIIPs, správci jsou povinni vypracovat tzv. sdělení klíčových informací dle nařízení PRIIPs, tedy tzv. „PRIIPs KID“, a dále plnit další související povinnosti v souladu s uvedenou legislativou. V praxi to znamená nechat si zpracovat dokument sdělení klíčových informací a předkládat jej investorům, zveřejňovat na webových stránkách a další.

 

Nad rámec výše uvedeného dále upozorňujeme na nutnost plnění povinností i z oblastí, které nepodléhají dohledu ČNB, tedy například oblast ochrany spotřebitele.

Jaké služby ve vztahu k alternativním fondům poskytujeme se dozvíte podrobněji zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má z působení na pozici compliance u firmy působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí