ČNB schválila prospekt akcií pro IPO našeho klienta M&T 1997, a.s.

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Dnes nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení akciového prospektu našeho klienta, společnosti M&T 1997, a.s. Prospekt byl vyhotoven za účelem veřejné nabídky akcií společnosti (IPO) na trhu START Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Společnost M&T 1997 patří mezi největší středoevropské výrobce klik a dveřních kování s vysokou přidanou hodnotou.

IPO se uskuteční formou aukce v období od 7. do 21. června 2022 (od 14. června bude veřejná upisovací kniha). První obchodní den s akciemi bude 27. červen 2022, a to jak na trhu START BCPP, tak i na trhu RM-Systém. Ticker akcií je KLIKY.PR, ISIN akcií je CZ0009011714. Vzhledem k relativně malému objemu veřejně nabízených budou akcie pravděpodobně přeupsány.

Podrobné informace pro investory lze nalézt zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí