Co přinese směrnice o správcích úvěrů a obchodnících s úvěry?

Veronika Sokolíková
Licence ČNB

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěrů a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU (směrnice NPL - non-performing loans) je součástí balíčku evropských opatření na řešení tzv. úvěrů v selhání. Úvěry v selhání jsou úvěry, u kterých nejsou dlužníci schopni splácet plánované platby na úhradu úroků nebo jistiny, po dobu delší 90 dnů po splatnosti nebo úvěry, u kterých je zřejmé, že je dlužníci nesplatí. Nárust objemu takovýchto úvěrů může mít negativní vliv na výkonnost bank, neboť pro banky tvoří nižší příjmy a snižují způsobilost bank půjčovat prostředky.

Lepší prostředí pro řešení NLP

Cílem směrnice NPL je umožnit úvěrovým institucím lépe řešit úvěry v selhání, zlepšit podmínky prodeje úvěrů třetím stranám a podpořit rozvoj sekundárního trhu pro úvěry v selhání odstraněním překážek bránících převodu těchto úvěrů na obchodníky s úvěry za současné ochrany práv dlužníků.

Směrnice NPL se vztahuje na činnost dvou skupin subjektů na trhu s úvěry, a to konkrétně na správce úvěrů (osoby oprávněné poskytovat správu bankovních úvěrů v selhání) a na obchodníky s úvěry (podnikatelé, kteří nakupují bankovní úvěry v selhání).

Dohled a předpisy

Výkon činnosti správců úvěru bude po transponování směrnice nově podléhat povolení od dohledového orgánu, což bude s vysokou pravděpodobností Česká národní banka (ČNB). Bude na uvážení českého zákonodárce, zda umožní správcům úvěrů přijímat a držet peněžní prostředky od dlužníků, či nikoliv.

I výkon činnosti obchodníků s úvěry bude podléhat registraci u dohledového orgánu. Obchodníci s úvěry dále budou mít povinnost jmenovat odpovědnou osobu pro správu všech úvěrů sjednaných se spotřebitelem.

Ve vnitrostátní právní úpravě se transpozice směrnice projeví buď přijetím zvláštního zákona, nebo novelizací stávajících dotčených předpisů, zejména zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o bankách. Členské státy mají povinnost dát právní předpisy do souladu se směrnicí NPL do prosince 2023.

 

Naše advokátní kancelář má značné zkušenosti s licenčními řízeními v oblasti spotřebitelských úvěrů. Pro naše klienty jsme mj. vyřídili 18 povolení ČNB k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a s registrací u ČNB jsme pomohli mnoha samostatným zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Veronika Sokolíková

Veronika Sokolíková

Veronika je momentálně studentkou oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě, oboru Hospodářska politika na Ekonomické-správní fakultě a oboru Čínska studia na Filosofické fakultě. V advokátní kanceláři pomáha s přípravou dokumentů a provádí rešerše. Hovoří anglicky, francouzsky a čínsky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí