Pojištění malého a nepropojeného OCP místo placení příspěvků Garančnímu fondu

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Ode dne 29. 5. 2022 je v účinnosti zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů a který novelizuje i zákon o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“).

Legislativa v současnosti v závislosti na splnění podmínek čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 („IFR“) operuje s termíny „velký nebo propojený“ a „malý a nepropojený“ obchodník s cennými papíry. Subjektům, které podmínky čl. 12 IRF plní a jsou tedy považovány za malé a nepropojené OCP, novelou například zaniká povinnost plynoucí z § 129 ZPKT, tedy placení příspěvků do Garančního fondu OCP.

Garanční fond zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své dluhy vůči svým zákazníkům. Klienty bank a družstevních záložen vedle toho odškodňuje Garanční systém finančního trhu. Příspěvek do Garančního fondu je pro obchodníky splatný každoročně do 31. března, a to za předchozí kalendářní rok.

Namísto placení příspěvku do Garančního systému je nyní malý a nepropojený obchodník s cennými papíry povinen mít sjednáno povinné pojištění pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností stanovených zákonem. Jeho minimální limity pro plnění jsou shodné jako v případě investičních zprostředkovatelů, tedy nejméně 13 500 000 Kč na pojistnou událost a nejméně 20 250 000 Kč v případě souběhu. Dle informací, které máme k dispozici, však ne všechny pojišťovny, které tyto služby nabízí pro investiční zprostředkovatele, jsou toto pojištění již nyní schopny uzavřít i s obchodníky s cennými papíry.  

Současně jsme u Garančního fondu zjišťovali, zda bude malý a nepropojený obchodník s cennými papíry povinen s ohledem na počátek účinnosti novely ZPKT platit příspěvek do Garančního fondu i za rok 2022, případně, zda bude alespoň poměrně krácen. Garanční fond dle svého vyjádření v současnosti tuto problematiku teprve řeší a informace budou sděleny „co nejdříve“. Je tak možné, že uvedené subjekty za rok 2022 budou vynakládat zvýšené náklady na ochranu před riziky, a to jak ve formě příspěvku záručnímu systému, tak jako platbu pojistného.

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí