Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Další úspěšně zajištěná licence investičního zprostředkovatele u ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Pro našeho klienta jsme vyřídili licenci investičního zprostředkovatele tzv. na klíč. Kromě žádosti a všech jejích příloh jsme zpracovali i kompletní sadu vnitřních předpisů, od organizačního řádu až po řízení operačních rizik. Klientovi jsme dále pomohli sestavit kvalifikovaný obchodní plán, včetně predikce budoucího hospodaření ve formě účetních výkazů. Na základě plné moci jsme klienta zastupovali ve správním řízení před Českou národní bankou (ČNB) až do úspěšného vyřízení povolení k investičním službám.

Výkon compliance bude vykonávat také naše advokátní kancelář, což pro klienta znamená, že je průběžně informován o aktuální regulaci a požadavcích ČNB na výkon činnosti investičního zprostředkovatele.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí