K čemu slouží bankovní identita a jak ji využít k obsluze klientů?

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Definice bankovní identity

Bankovní identita (BankID) je definována jako zabezpečená digitální identita, kterou vlastní každý, kdo používá internetové bankovnictví (IB). Osoba, která má zřízené elektronické bankovnictví je tak vlastníkem bankovní identity. Bankovní identitou se totiž rozumí přístupové údaje a zabezpečovací techniky, kterými se uživatel do IB přihlašuje.

Její použití je univerzální, od digitálního podepisování dokumentů, přes přihlašování do klientských zón v nejrůznějších informačních systémech, až po zjednodušení procesů týkajících se opatření proti praní špinavých peněz (AML /CFT).

Využití bankovní identitu v soukromé sféře

Onboarding nových klientů a identifikace stávajících

Při využití bankovní identity nemusí nový klient chodit na pobočku či zasílat emailem kopie dokladů totožnosti. Klient pouze vyplní identifikační či smluvní formuláře a následně provede svou identifikaci prostřednictvím přihlašovacích údajů a ověřovacích technik do internetového bankovnictví své banky. Bankovní identitu tak v praxi využijí např. dodavatelé energií, nebankovní finanční instituce nebo e-shopy. Společnostem její využití zjednoduší postupy při uzavírání smluvních vztahů a klienti si ušetří osobní návštěvy či zbytečnou administrativu.

Informace o klientech jsou průběžně aktualizovány, protože poskytovatelé BankID jsou propojeny s registry státní správy. Uživatel tak např. nemusí hlásit a osobně měnit bydliště nebo jméno například po svatbě. Jedná se o ukázkové využití registrů státní správy pro potřeby soukromého sektoru.

Rychlejší obsluha klientů

Jednoduché přihlašování ke klientskému účtu, identifikace na dálku při rozšiřování poskytovaných služeb nebo platby za produkty a služby zlepší zákaznickou zkušenost.

AML compliance

BankID vyřeší některé požadavky na splnění AML/CFT předpisů, včetně procesu KYC (Know Your Customer) při ověřování zákazníků, aniž by tito museli kamkoliv chodit, či posílat kopie osobních dokladů.

Alternativa elektronického podpisu

Ověření prostřednictvím bankovní identity je rovna zaručenému elektronickému podpisu. Bankovní identitu lze tedy použít všude tam, kde je vyžadován zaručený elektronický podpis.

Lépe zabezpečené platební služby

Bankovní identita umožňuje vyšší zabezpečení on-line platbám kartou pomocí 3D Secure protokolu. Jedná se o již většině držitelů platebních karet známý druhý faktor identifikace při platbě kartou, kdy vedle znalostních údajů jako je číslo karty a CVC kódu využívá uživatel např. biometrickou identifikaci ze své bankovní identity.

Implementace bankovní identity

Nasazení bankovní identity do praxe firem má dvě hlediska. První je technické, spočívající v implementace bankovní identity do ICT procesů v rámci informačních systémů firem, které je chtějí využít. Druhé hledisko je právní, kdy je třeba pro využití BankID vyjednat a uzavřít smluvní spolupráci s poskytovatelem řešení, společností Bankovní identita, a.s., nastavit interní postupy pracovníků ve vnitřních předpisech a upravit smluvní dokumentaci s klienty tak, aby tito mohli výhody bankovní identity při komunikaci s firmou prakticky využít.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí