Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Evidence investičního zprostředkovatele od 3.1.2018 nově

JUDr. Lumír Schejbal

Od 3.1.2018 bude účinná nová, již ve Sbírce zákonů publikovaná, vyhláška č. 308/2017 Sb. o podrobnějších úpravě některých pravidel pro poskytování investičních služeb. Tato vyhláška nahradí doposud platnou vyhlášku 303/2010 Sb.

Nová vyhláška v příloze č. 2 obsahuje informace o způsobu a struktuře vedení deníku investičního zprostředkovatele. Nově je sloučena evidence smluv a pokynů, vedle ní zůstává doplňková evidence osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška bude účinná již od 3.1.2018, doporučujeme investičním zprostředkovatelům zahájit kroky na přizpůsobení evidence v jejich informačních systémech již nyní. Vzhledem ke skutečnosti, že investiční zprostředkovatelé již nebudou moci nabízet obchody s akciemi, došlo k celkovému zjednodušení a zpřehlednění evidence.

Investiční zprostředkovatelé, kteří budou poskytovat pouze placené nezávislé poradenství, povedou v evidenci pokynů a smluv jen smlouvy o poradenských službách a evidenci osob (klientů).

Znění vyhlášky naleznete zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí