Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Evidence investičního zprostředkovatele od 3.1.2018 nově

JUDr. Lumír Schejbal

Od 3.1.2018 bude účinná nová, již ve Sbírce zákonů publikovaná, vyhláška č. 308/2017 Sb. o podrobnějších úpravě některých pravidel pro poskytování investičních služeb. Tato vyhláška nahradí doposud platnou vyhlášku 303/2010 Sb.

Nová vyhláška v příloze č. 2 obsahuje informace o způsobu a struktuře vedení deníku investičního zprostředkovatele. Nově je sloučena evidence smluv a pokynů, vedle ní zůstává doplňková evidence osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška bude účinná již od 3.1.2018, doporučujeme investičním zprostředkovatelům zahájit kroky na přizpůsobení evidence v jejich informačních systémech již nyní. Vzhledem ke skutečnosti, že investiční zprostředkovatelé již nebudou moci nabízet obchody s akciemi, došlo k celkovému zjednodušení a zpřehlednění evidence.

Investiční zprostředkovatelé, kteří budou poskytovat pouze placené nezávislé poradenství, povedou v evidenci pokynů a smluv jen smlouvy o poradenských službách a evidenci osob (klientů).

Znění vyhlášky naleznete zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí