Seminář: Jak chránit majetek firmy v krizové době?

SCHEJBAL & PARTNERS
Firemní právo

Inflace, nejistá ekonomická i politická situace, nestabilní měna a další vnější faktory zásadně ovlivňují kondici a výkon firem. Rizika lze snížit promyšlením nastavením firemním struktury, daňovým plánováním a optimalizačí financování. Náš zakladatel Lumír Schejbal se vyzná nejen v právničině, ale je i zkušeným byznysovým poradcem. Pro Regionální hospodářskou komoru Brno povede 15. února 2023 od 9 hodin do 11 hodin v sídle Regionální hospodářské komory Brno, Výstaviště 569/3, Brno prakticky zaměřený seminář právě na téma ochrany firemního majetku.

Zabezpečte si stávající hodnotu své společnosti efektivním nastavením firemní struktury a distribucí zisku ze společnosti. Holdingová struktura umožňuje řízení rizik více podnikatelských činností, ochranu klíčového majetku firmy, optimální vnitropodnikové financování a daňové plánování. Ochraňte aktiva své firmy, neztraťte svůj zisk.

Proč seminář organizujeme:

Cílem je poskytnout odbornou radu majitelům a managementu firem v oblasti nastavení struktury firmy, ochrany jejího majetku a daňového plánování. Vytvoření holdingové struktury na míru a na klíč.

Kdo by se o tato témata měl zajímat: 

Majitelé firem, management, výkonní a finanční ředitelé

Termín:

15. února 2022 od 9 hodin do 11 hodin v sídle Regionální hospodářské komory Brno, Výstaviště 569/3, Brno

Program:

  1. Potenciální rizika kumulace více podnikatelských činností v době ekonomické krize a sílící inflace
  2. Možnosti ochrany majetku firmy
  3. Efektivní firemní struktury
  4. Zdroje kapitálu pro provoz a růst firmy
  5. Daňové plánování a distribuce zisku
  6. Diskuse a networking

 

Moc se těšíme, přihlašujte se zde.

Seminář budeme streamovat živě na platformě LinkedIn.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí