Jak na registraci poskytovatele DIP

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Prezident republiky podepsal koncem roku pět zákonů, mezi nimiž byl i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Zákon je nyní již uveřejněn ve Sbírce zákonů a od 1. ledna 2024 vstoupil v účinnosti.

V průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně byla do zákona doplněna registrační povinnost poskytovatelů dlouhodobého investičního produktu („DIP“).

Co je DIP, kdo jej může nabízet a na jaké investiční nástroje se vztahuje jsme popsali zde. Pokud vám zde chybí odpověď na nějakou otázku, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám ji zodpovíme.

Oznámení o zahájení nebo ukončení poskytování DIP se zasílá k České národní bance (ČNB) a nemá stanovenu formulářovou podobu. Samotná registrace musí být provedena

a) bez zbytečného odkladu po zahájení či ukončení činnosti a

b) elektronicky.

Vhodnou formou oznámení je proto odeslání informace z datové schránky povinné osoby (případně je třeba doložit oprávnění jednat za povinnou osobu) anebo e-mailem na podatelna@cnb.cz (v tomto případě s uznávaným elektronickým podpisem).

Rádi pro vás připravíme nastavení poskytování DIP. Obnáší to zejména změnu smluvní klientské dokumentace a vnitřních předpisů. V případě zájmu pro vás připravíme a v zastoupení zajistíme i registraci u ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí