Právní posouzení emisní dokumentace k dluhopisům

JUDr. Lumír Schejbal
Ostatní právní služby

Pro významnou developerskou skupinu jsme posuzovali emisní dokumentaci k emisi burzovně obchodovaných dluhopisů, jejíž vydání a prodej zajišťovala bankovní instituce. Předmětem posouzení byla smlouva s aranžérem emise, smlouva s administrátorem, smlouva o umístění dluhopisové emise, smlouva s agentem pro zajištění a zajišťovací dokumentace dluhopisů (zástavní smlouva).

Součástí posouzení bylo i definování povinností emitenta burzovně obchodovaných dluhopisů, tedy zejména vedení účetnictví emitenta a finanční audit dle pravidel IFRS, informační povinnost vůči investorům (obsah výroční zprávy a pololetní informační zprávy) a povinnosti emitenta kotovaného cenného papíru dle Nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí