Kdo může být koncovým distributorem dluhopisů?

JUDr. Lumír Schejbal
Dluhopisy a prospekty

Častá otázka emitentů dluhopisů je, kdo vlastně může jejich dluhopisy prodávat. Zde uvádíme stručnou odpověď.

Prodej dluhopisů může provádět:

  • emitent, prostřednictvím
  1. statutárního orgánu, smlouvy mohou osobně podepisovat statutáři
  2. zaměstnanců na základě pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce (DPP); zaměstnanci podepisují smlouvy sami na základě pověření zaměstnavatele
  • obchodník s cennými papíry (OCP), prostřednictvím
  1. zaměstnance, zaměstnanci podepisují smlouvy sami na základě pověření zaměstnavatele
  2. vázaného zástupce, VZ podepisuje smlouvy sám na základě pověření OCP
  3. investičního zprostředkovatele a jeho VZ, má-li dluhopis schválený prospekt

Při distribuci je nutné vždy zvažovat o jakou emisi dluhopisů se jedná. V praxi lze využít i moderní formy smluv a jejich podpisů, což umožňuje nový občanský zákoník.

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme, jak správně a nekomplikovaně nastavit distribuci dluhopisů vůči koncovým investorům. Můžeme vám připravit i kompletní emisi dluhopisů na klíč, včetně návodu na práci s dluhopisy.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí