Vliv kurzu EUR/CZK na emisní objem podlimitních emisí dluhopisů

JUDr. Lumír Schejbal
Dluhopisy a prospekty

Už je to tu zas. Česká koruna posiluje, což je dobrá zpráva pro spotřebitele, protože se zlevňuje zahraniční zboží. Méně pozitivní je tato zpráva pro emitenty podlimitních dluhopisů.

Dle čl. I. odst. 3 nařízení EP a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu se toto nařízení nevztahuje na veřejné nabídky cenných papírů s celkovou hodnotou protiplnění v Unii nižší než 1 000 000 EUR.

Emise podlimitních dluhopisů do 1 mil. EUR tak má výjimku z povinnosti mít při veřejné nabídce dluhopisů retailovým klientům prospekt. Tuto výjimku emitenti v Česku hojně využívají. Většina emitentů vydává dluhopisy v českých korunách a nejčastější objem je 25 mil. Kč. S posílením koruny by měli emitenti nových dluhopisů tuto skutečnost promítnout do celkové objemu emise dluhopisů. Aby byla splněna podmínka pro podlimitní emisi dluhopisů, nesmí její objem přesáhnout 1 mil. EUR. Proto doporučujeme, aby objem emise byl nyní nastaven na částku 24 mil. Kč a méně.

Limit 1 mil EUR se posuzuje pouze k datu emise dluhopisů. Pokud po datu emise dojde k pohybu kurzu koruny, není třeba na to reagovat dodatečným snížením objemu, jelikož se nejedná o porušení nastaveného limitu.

Máme dvacet let zkušeností s podlimitními emisemi dluhopisů i s emisemi s prospektem schváleným ČNB. Rádi vám pomůžeme i s vašimi dluhopisy.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí