Kdy budou kryptoaktiva v ČR podléhat regulaci a koho se regulace bude týkat?

Mgr. Ondřej Bartošík
Ostatní právní služby

O tématu regulace kryptoaktiv jsme měli možnost diskutovat 14. září 2021 u kulatého stolu, ke kterému ČNB pozvala naši advokátní kancelář i další společnosti specializující se na problematiku kryptoaktiv.

Hlavním tématem bylo nové nařízení Evropské komise o trzích s kryptoaktivy (MiCA), které by mělo upravovat zejména:

  • Poskytování krypto služeb
  • Vydávání a fungování ARTs (stablecoins)
  • Vydávání a fungování e-money tokens (EMTs)
  • Povinnosti vydavatelů ostatních kryptoaktiv

Nové nařízení by se mělo vztahovat na většinu poskytovatelů krypto služeb, jako jsou např. kryptoburzy, kryptosměnárny, provozovatelé automatů na kryptoměny nebo vydavatelé tokenů.

Tyto subjekty budou po nabytí účinnosti nařízení MiCA povinny na poskytování služeb spojených s kryptoaktivy získat licenci od ČNB, přičemž se na tyto služby bude nahlížet jako na obdobu investičních služeb podle nařízení MiFID II.

V současné době je nařízení MiCA předmětem připomínkovacího řízení jednotlivých států EU v rámci kterého ještě může dojít k jeho úpravám. V tuto chvíli je předpokládaným datem nabytí účinnosti nařízení MiCA rok 2022. Poskytovatelé krypto služeb budou mít lhůtu 12-24 měsíců od nabytí jeho účinnosti na získání licence.

Naše advokátní kancelář je v oblasti kryptoaktiv velmi aktivní, sleduje regulatorní problematiku a připravuje se na to, aby stávající a potenciální klienty provedla regulací MiCA a navazujícími licenčními řízeními.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Ondřej Bartošík

Mgr. Ondřej Bartošík

Po absolutoriu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně strávil významnou část své kariéry v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT) u jednoho z mobilních operátorů v ČR. 

Jeho specializací je IT právo, korporátní právo, dluhopisové financování a kolektivní správa finančních prostředků. Řídí pražskou pobočku kanceláře a ve své pozici má na starosti též business development. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí