Klíčové změny v novele zákoníku práce

Mgr. Ladislav Vala
Firemní právo

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v původním znění. Účinnosti nabývá 1. října 2023.

Práce na dálku

Podstatné změny se dotknou práce na dálku neboli home office. Nově bude možné ji vykonávat pouze na základě písemné dohody, která může být součástí pracovní smlouvy nebo samostatný dokument. Zaměstnanci získávají právo si se zaměstnavatelem dohodnout úhradu nákladů spojených s prací z domova, což může zahrnovat například internet, elektrickou energii a další výdaje. Novela zavádí také změny v rozvrhu práce a dotkne se také rodičů.

Přesčasy ve zdravotnictví

České zdravotnictví čelí výrazným personálním problémům. Novela stanovuje nové podmínky pro zvýšení přesčasové práce ve zdravotnictví. Pracovníci v nepřetržitém provozu spojeném s poskytováním zdravotních služeb mohou se zaměstnavatelem písemně dohodnout další práci přesčas do průměrné výše 8 hodin týdně, tedy celkem až 16 hodin přesčasů týdně. Zaměstnanec k další přesčasové práci nemůže být nucen a vystaven jakékoliv případné újmě.

Změny u DPP a DPČ

Práce na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti se přiblíží pracovnímu poměru. Novela přináší automatický nárok na placenou dovolenou, příplatky za práci ve svátek, noční, o víkendu a ve ztíženém pracovním prostředí. Pracovníci budou mít nárok znát tři dny dopředu jasný rozvrh pracovní doby. Pokud dohodář pracoval pro zaměstnavatele v předchozích 12 měsících alespoň 180 dní, může ho písemně požádat o přechod na klasickou zaměstnaneckou smlouvu. Mezi další významné novinky ve vztahu k „dohodářům“ patří možnost sjednat si právo na poskytnutí překážek v práci a důležitých osobních překážek. S tím souvisí i náhrada odměny po dobu trvání překážek.

Nové informační povinnosti

Zaměstnavatelé budou muset splnit nové informační povinnosti o některých skutečnostech. Cílem je zvýšení transparentnosti a lepší přístup zaměstnanců k informacím týkajícím se jejich pracovního poměru. Na splnění této povinnosti bude mít zaměstnavatel 7 dnů ode dne vzniku pracovního poměru.

Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek

Novela zavádí úpravy v denním a týdenním odpočinu zaměstnanců. V rámci nepřetržitého odpočinku v týdnu jde zejména o zpřesnění dosavadního ustanovení § 92 zákoníku práce a uvedené do souladu s evropskou judikaturou.  Změny v rámci nepřetržitého denního odpočinku zaručují zaměstnancům trvání nepřetržitého denního odpočinku alespoň v délce 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a u mladistvého alespoň 12 hodin.

Další změny

Zaměstnavatel bude mít povinnost písemně zaměstnanci odůvodnit rozhodnutí, proč nevyhověl žádosti o kratší pracovní dobu, práci na dálku u chráněných skupin zaměstnanců nebo proč zamítl žádost o původní týdenní pracovní dobu. Zkrácený úvazek bude nově moci být uzavřen pouze písemně.

Zaměstnanec dále je povinen podat písemnou žádost o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dnů před nástupem do ní.

Bude možné elektronicky doručovat důležité pracovněprávní dokumenty, a to i bez elektronického podpisu. Na dokumenty ukončující pracovní poměr nebo na mzdové a platové výměry se budou stále vztahovat přísnější podmínky. Zaměstnanec bude mít právo od takto uzavřených dokumentů odstoupit do 7 dnů od jejich doručení.

 

Jsme připraveni s vámi změny zákoníku práce konzultovat. Vypracovali jsme pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a provedení práce, směrnice i dohody týkající se home office tak, aby dokumenty vyhovovaly novelizovanému znění zákoníku práce.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Ladislav Vala

Mgr. Ladislav Vala

Ladislav vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během studia působil jako právní praktikant, po absolutoriu pak tři roky jako koncipient, nyní již zastává pozici advokáta. V naší kanceláři se specializuje na korporátní a obchodní právo. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí