Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Počet ČNB vydaných licencí a počet regulovaných subjektů ke konci rok 2021

JUDr. Lumír Schejbal
Níže jsme provedli výtah některých textů ze Zprávy České národní banky (ČNB) o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2021. Celou zprávu naleznete zde. Obchodníci s cennými papíry a investiční zprostředkovatelé ČNB ke konci roku 2021 evidovala 41 subjektů s povolením k činnosti obchodníka s…

Ve finančním právu už 15 let!

SCHEJBAL & PARTNERS
Rok 2007 byl nabitý významnými událostmi: Česka republika vstoupila do Schengenského prostoru, Zaklínač vyšel jako počítačová hra, ve Slovinsku začali platit eurem, sonda New Horizon minula Jupiter a my jsme zahájili naplno činnost advokátní kanceláře. Do datové schránky a bitcoinu zbývaly ještě…

Vykazovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Mgr. Marek Soukal
Od 1. ledna 2022 platí nová vykazovací povinnost pro subjekty poskytující platební služby a služby elektronických peněz. Novou povinnost zavádí vyhláška č. 401/2021 Sb. Předmětem vykazování jsou data z oblasti platebního styku včetně hlášení podvodů, která jsou rozdělena do těchto dvou výkazů:…

Máte v bance více než 100 000 eur? Zvažte systémově významné banky v ČR

Mgr. Filip Urban
Vklady právnických a fyzických osob jsou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů, který spravuje Garanční systém finančního trhu. Tyto vklady jsou pojištěny do výše 100 000 eur. V případě, že banka není schopna dostát svým závazkům, dochází k výplatě z tohoto…

Subjekty dle § 15 ZISIF mohou opět otevírat účty u Interactive Brokers

SCHEJBAL & PARTNERS
Od společnosti LYNX máme informaci, že alternativní fondy registrované dle § 15 ZISIF mohou opět otevírat investiční účty u obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers. Podrobnější informace naleznete přímo na webu LYNX nebo kontaktujte podporu pro otevírání účtů. Alternativní investiční fond…

Role účastníka CDCP v rámci převodů zaknihovaných cenných papírů

Ing. Kateřina Sobotková
Zaknihované cenné papíry vydané v České republice jsou evidovány v centrální evidenci, která je tvořena evidencí vedenou CDCP a evidencí navazující, kterou vedou osoby s příslušným povolením (OCP a IS). U CDCP jsou poté cenné papíry evidovány na dvou typech majetkových účtů: - účty vlastníků …

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí