Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Metodiky ČNB pro nebankovního poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

JUDr. Lumír Schejbal

Blíží se datum účinnosti nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tedy 1. 12. 2016. Zákon přináší zcela nové požadavky na poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Tyto subjekty budou muset mít ke své činnosti nově licenci nebo registraci.

Naše advokátní kancelář očekává, že ze stávajících poskytovatelů úvěrů podají žádost o povolení nízké stovky osob, cca 200. Žádostí o registraci zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů bude výrazně více, odhadujeme, že by to mohlo být do 1000 registrací. Registrovaných vázaných zástupců bude několik tisíc.

Aby Česká národní banka (ČNB) usnadnila žadatelům povolovací a registrační řízení, uveřejnila na svých webových stránkách metodické dokumenty, které by měly pomoci žadatelům usnadnit přípravu podkladů a řízení před ČNB.

V září a říjnu 2016 uveřejnila ČNB dokument s názvem K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který můžete nalézt zde. Odpovědi ČNB na dotazy se týkají zejména smluvní problematiky dle nového zákona.

Dne 31. 10. 2016 pak ČNB na svém webu publikovala dokument Dohledový benchmark 3/2016 - požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Benchmark můžete nalézt zde. Tento dokument popisuje požadavky ČNB na nově regulované subjekty a stanovuje minimální standardy pro výkon jejich činnosti.

V půlce října pak ČNB vydala dokument Metodika k podávání žádostí o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Metodiku můžete nalézt zde. Tato metodika je určitým návodem pro přípravu podkladů pro povolovací řízení před ČNB a stanovuje požadavky na obsah a kvalitu příloh žádosti o oprávnění nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

V neposlední řadě ČNB vydala na svých webových stránkách návod na registraci vázaných zástupců přes její webový informační systém REGIS. Informace naleznete zde. a vstup do informačního systému REGIS zde.

Uvedené dokumenty ČNB žadatelům o povolení či registraci zajisté usnadní přípravu žádostí a jejích příloh. Pokud však žadatelé nemají praktické zkušenosti s řízeními před ČNB, bude i tak pro ně příprava žádosti a příloh velmi složitá. Z uvedeného důvodu všem žadatelům doporučujeme, aby se obrátili na zkušené poradce s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti přípravy žádostí a příloh a s vedením správních řízení před ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí