Blíží se datum účinnosti nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tedy 1. 12. 2016. Zákon přináší zcela nové požadavky na poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.  Tyto subjekty budou muset mít ke své činnosti nově licenci nebo registraci.

Naše advokátní kancelář očekává, že ze stávajících poskytovatelů  úvěrů podají žádost o povolení nízké stovky osob, cca 200. Žádostí o registraci zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů bude výrazně více, odhadujeme, že by to mohlo být do 1000 registrací. Registrovaných vázaných zástupců bude několik tisíc.

Aby Česká národní banka (ČNB) usnadnila žadatelům povolovací a registrační řízení, uveřejnila na svých webových stránkách metodické dokumenty, které by měly pomoci žadatelům usnadnit přípravu podkladů a řízení před ČNB.

V září a říjnu 2016 uveřejnila ČNB dokument s názvem K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který můžete nalézt zde. Odpovědi ČNB na dotazy se týkají zejména smluvní problematiky dle nového zákona.

Dne 31. 10. 2016 pak ČNB na svém webu publikovala dokument Dohledový benchmark 3/2016 - požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Benchmark můžete nalézt zde. Tento dokument popisuje požadavky ČNB na nově regulované subjekty a stanovuje minimální standardy pro výkon jejich činnosti.

V půlce října pak ČNB vydala dokument Metodika k podávání žádostí o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Metodiku můžete nalézt zde. Tato metodika je určitým návodem pro přípravu podkladů pro povolovací řízení před ČNB a stanovuje požadavky na obsah a kvalitu příloh žádosti o oprávnění nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

V neposlední řadě ČNB vydala na svých webových stránkách návod na registraci vázaných zástupců přes její webový informační systém REGIS. Informace naleznete zde. a vstup do informačního systému REGIS zde.

Uvedené dokumenty ČNB žadatelům o povolení či registraci zajisté usnadní přípravu žádostí a jejích příloh. Pokud však žadatelé nemají praktické zkušenosti s řízeními před ČNB, bude i tak pro ně příprava žádosti a příloh velmi složitá. Z uvedeného důvodu všem žadatelům doporučujeme, aby se obrátili na zkušené poradce s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti přípravy žádostí a příloh a s vedením správních řízení před ČNB.