Dne 25. 11. 2016 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, kterou lze nalézt zde. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016.

Od data 1. 12. 2016 lze též podávat žádosti o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, registraci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru a vázaného zástupce na Českou národní banku (ČNB). Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu vyhlášky a podávají se prostřednictvím informačního systému Regis ČNB.

Vyhláška upravuje zejména obsah žádostí a specifikuje jednotlivé přílohy, které je třeba k nim doložit. Dále upravuje hlášení změn u již regulovaných subjektů.