Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyhláška o žádostech podle zákona o spotřebitelském úvěru nabyla platnosti

JUDr. Lumír Schejbal

Dne 25. 11. 2016 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, kterou lze nalézt zde. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016.

Od data 1. 12. 2016 lze též podávat žádosti o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, registraci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru a vázaného zástupce na Českou národní banku (ČNB). Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu vyhlášky a podávají se prostřednictvím informačního systému Regis ČNB.

Vyhláška upravuje zejména obsah žádostí a specifikuje jednotlivé přílohy, které je třeba k nim doložit. Dále upravuje hlášení změn u již regulovaných subjektů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí