Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyhláška o žádostech podle zákona o spotřebitelském úvěru nabyla platnosti

JUDr. Lumír Schejbal

Dne 25. 11. 2016 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, kterou lze nalézt zde. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016.

Od data 1. 12. 2016 lze též podávat žádosti o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, registraci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru a vázaného zástupce na Českou národní banku (ČNB). Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu vyhlášky a podávají se prostřednictvím informačního systému Regis ČNB.

Vyhláška upravuje zejména obsah žádostí a specifikuje jednotlivé přílohy, které je třeba k nim doložit. Dále upravuje hlášení změn u již regulovaných subjektů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí