Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Mezaninové financování prostřednictvím dluhopisů

JUDr. Lumír Schejbal

S mezaninovým financováním se setkáváme zejména u developerských či akvizičních projektů. Obecně se s ním můžeme setkat všude tam, kde při financování projektu chybí dostatek vlastního kapitálu.

Mezanin je standardně definován jako „mezipatro“. Mezaninem je tedy myšleno financování mezi zpravidla externím bankovním financování projektu a vlastními zdroji realizační společnosti. Pro názornost praktického fungování uvádíme níže případovou studii.

Developerská společnost chtěla na svůj projekt bytového domu využít bankovní financování. V počáteční fázi společnost koupila pozemky za vlastní prostředky. Nechala zpracovat projet a rozpočet stavby. Rozpočet stavby činil 230 mil. Kč. Hodnota pozemků byla znalcem banky určena na 28 mil. Kč. Banka přislíbila financování projetu v případě, že účast developera na projektu bude alespoň 35 % nákladů, tedy 80,5 mil. Kč. Developer má však pouze pozemek v hodnotě 28 mil. Kč a vlastní cash ve výši 12,5 mil. Kč. Jak zajistit zbývajících 40 mil. Kč?

Developer může vedle bankovního kapitálu využít další cizí kapitál. Může najít individuální investory, kteří potřebnou částku zafinancují či může vydat emisi dluhopisů.

Emise dluhopisů v oblasti developmentu je relativně nový způsob získání mezaninového financování. V daném případě nelze využít podlimitní emisi dluhopisů do 1 mil. EUR. Zbývá jen privátní emise dluhopisů, která je však omezena možností nabídnout privátní emisi pouze 149 investorům. Další variantou je emise dluhopisů s prospektem. V daném případě jsme doporučili dluhopisový program se základním prospektem. Dluhopisový program umožní vydat více emisí dluhopisů pro různé developerské projekty skupiny.

Naše advokátní kancelář zpracovala prospekt za 6 týdnů a 8 týdnů trvalo schválení prospektu na ČNB. Dluhopis s prospektem mají tu výhodu, že kromě jejich neomezené veřejné nabídky, je mohou nabízet i investiční zprostředkovatelé. Podlimitní emise nebo privátní emise nabízet nesmějí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dluhopisy developera s dlouholetou historií, podařilo se investičním zprostředkovatelům emisi dluhopisů ve výši 40 mil. Kč umístit mezi investory za necelé 2 měsíce.

Prospekt cenného papíru, tedy i základní prospekt dluhopisů, platí jeden rok, díky tomu mohl emitent použít základní prospekt k pokrytí ještě jedné dluhopisové emise, kterou financoval jiný projekt v o něco menším objemu.

Ve výše uvedené případové studii je vidět, že financování chybějícího mezaninu prostřednictvím emise prospektovaných dluhopisů je vhodné a reálné řešení.

Naše advokátní kancelář v daném případě pomohla se strukturováním financování projektu, zpracováním emise dluhopisů, včetně prospektu a zastupováním při schvalování na ČNB. Dále připravila distribuční smlouvy pro umístění dluhopisů mezi investory a poskytovala právní poradenství při řešení otázek spojených s umístěním.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí