Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nevyřízené žádosti o schválení prospektu na ČNB a nové nařízení o prospektu

JUDr. Lumír Schejbal

Od 21. července 2019 v celé Evropské unii začne platit nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení o prospektu“). Nařízení o prospektu novelizuje dosavadní pravidla pro vyhotovování, schvalování a uveřejňování prospektů cenných papírů a přináší řadu novinek, které mají za cíl zjednodušit a zefektivnit pravidla a související administrativní postupy a usnadnit zejména malým a středním podnikům přístup na finanční trhy.

V souvislosti s tím vyvstal praktický dotaz ohledně přechodných ustanovení výše uvedeného Nařízení o prospektu, a sice jaká právní úprava se bude vztahovat na prospekt podaný např. v květnu 2019 a schválený po 21. červenci 2019?

V takovém případě nutné aplikovat ustanovení čl. 46 odst. 3 Nařízení o prospektu, dle kterého se prospekty schválené před 21. 7. 2019 řídí dosavadní právní úpravou a prospekty schválené po tomto datu úpravou dle nového Nařízení o prospektu. Není tak rozhodující okamžik zahájení příslušného správního řízení. Emitent musí již při podání žádosti brát v úvahu předpokládané datum schválení prospektu. Hodlá-li emitent pro vyhotovení prospektu využít dosavadní právní úpravu, doporučujeme podat žádost o schválení takového prospektu s dostatečným předstihem před datem 21. 7. 2019.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí