Pro našeho klienta z oblasti nemovitostního developmentu jsme jako první v České republice obstarali u České národní banky (ČNB) schválení unijního prospektu pro růst dle nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu. Unijní prospekt pro růst jsme zpracovali pro emisi dluhopisů určených k financování developerského projektu.

Tento nový druh prospektu klade na emitenty o něco menší informační požadavky oproti standardnímu prospektu cenných papírů. Mj. stačí, pokud emitent předloží auditorem ověřenou účetní závěrku za poslední kalendářní rok, oproti dvěma účetním závěrkám u standardního prospektu.

Unijní prospekt pro růst je určen zejména pro malé a střední podniky, nebo emise dluhopisů (cenných papírů) jejichž objem nepřesáhne ekvivalent 20 mil. EUR.