Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Zajistili jsme pro klienta schválení unijního prospektu pro růst

JUDr. Lumír Schejbal

Pro našeho klienta z oblasti nemovitostního developmentu jsme jako první v České republice obstarali u České národní banky (ČNB) schválení unijního prospektu pro růst dle nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu. Unijní prospekt pro růst jsme zpracovali pro emisi dluhopisů určených k financování developerského projektu.

Tento nový druh prospektu klade na emitenty o něco menší informační požadavky oproti standardnímu prospektu cenných papírů. Mj. stačí, pokud emitent předloží auditorem ověřenou účetní závěrku za poslední kalendářní rok, oproti dvěma účetním závěrkám u standardního prospektu.

Unijní prospekt pro růst je určen zejména pro malé a střední podniky, nebo emise dluhopisů (cenných papírů) jejichž objem nepřesáhne ekvivalent 20 mil. EUR.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí