Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nová povinnost zprostředkovatelů finančních služeb

Mgr. Kristýna Adlerová

Nová povinnost zprostředkovatelů finančních služeb

Na začátku roku 2021 přibyla vyhláškou č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance (dále jen „vyhláška“), zprostředkovatelům finančních služeb nová povinnost výkaznictví. Povinnými subjekty (dále jen „zprostředkovatelé“), na které nová povinnost dopadá jsou:

  1. samostatný zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
  2. investiční zprostředkovatel podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
  3. samostatný zprostředkovatel podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
  4. samostatný zprostředkovatel podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Zprostředkovatelé sestavují za každý kalendářní rok ve lhůtě do 31. března následujícího kalendářního roku výkaz, jehož konkrétní obsah je uveden v příloze vyhlášky (dále jen „výkaz“). Obsahem obecných informací ve výkazu jsou zejména základní informace o produkci a rozsahu činnosti zprostředkovatele, o jeho finanční situaci a výsledcích hospodaření, o výši odměny za zprostředkování nebo poskytnutí služby, o počtu osob podílejících se na činnosti zprostředkovatele nebo například informace související s opatřeními zamezujícími legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod. U každého jednotlivého zprostředkovatele se poté liší konkrétnější informace k vykazování dle jejich činnosti.

Výkaz je předkládán České národní bance (dále jen „ČNB“) do výše uvedené lhůty pod označením ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“ prostřednictvím systému SDAT. První výkaz sestavují zprostředkovatelé za období roku 2021 a předkládají jej tedy ČNB do 31. března 2022. Zprostředkovatelé budou v průběhu letošního roku obesíláni ČNB s instrukcemi k registraci do systému SDAT.

V případě, že byste potřebovali asistenci při zpracování reportingu či nás chtěli pověřit provedením reportingu v systému SDAT, neváhejte se na nás obrátit.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 se Kristýna stala absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky, kde vykonávala praxi již během svého studia. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí a obchodnímu právu. Hovoří anglicky a na komunikační úrovni také německy.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí