Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nemovitostní developeři jsou povinné osoby dle zákona proti praní špinavých peněz

Mgr. Veronika Uhlířová

Od začátku roku 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML), o které jsme již na našem blogu informovali. Novela mimo jiné přinesla rozšíření okruhu povinných osob, kdy povinnými osobami jsou nově také všechny osoby, které a) nakupují nebo prodávají nemovité věci, b) jsou realitním zprostředkovatelem nebo c) jsou dražebníkem dle zákona o veřejných dražbách (viz ustanovení § 2 odst. 1 písm. d)).

Povinnými osoba jsou tedy nejenom realitní makléři a realitní zprostředkovatelé, ale i realitní developeři.

Subjekty, které se staly od 1.1.2021 povinnými osobami mají dle ustanovení § 21 a násl. ZAML povinnost do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti novely, tj. do 2.3.2021, vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik. Kromě povinnosti vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik, a tímto dokumentem se řídit, mají povinné osoby také povinnost:

  • určit kontaktní osobu, která bude zajišťovat plnění oznamovací povinnosti v souvislosti s podezřelými obchody,
  • písemně pověřit člena statutárního orgánu zajištěním plnění povinností vyplývajících z ZAML,
  • jednou za 12 měsíců proškolit pracovníky v rámci AML problematiky.

Pokud se na nás obrátíte pro pomoc s přípravou systému vnitřních zásad a hodnocení rizik, v rámci naší služby obdržíte veškerou dokumentaci, kterou budete v souvislosti s plněním AML povinností potřebovat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v lednu roku 2017 a od února téhož roku byla koncipientkou v naší advokátní kanceláři. Nyní u nás působí jako spolupracující advokátka. Během studií získávala pracovní zkušenosti v advokátních kancelářích zaměřených zejména na generální praxi nebo také na exekutorském úřadě. V současné době se věnuje občanskému a obchodnímu právu a výkonu compliance. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí