Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Novela zákona o platebním styku

S účinností od 1.2.2015 byl novelizován zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Novelou č. 261/2014 Sb. bylo především doplněno ust. § 98a, které upravuje postup při odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, kdy plátce může odvolat svůj souhlas, dokud lze odvolat platební příkaz k dané transakci. Zákon explicitně stanoví, že plátce a jeho poskytovatel se mohou dohodnout na úplatě za odvolání souhlasu, pokud již platební příkaz k transakci nelze odvolat. Obdobně bylo upraveno ust. § 106, které upravuje postup při odvolání platební příkazu zadaného uživatelem.

Podrobněji je upraveno ust. § 121, které stanoví lhůtu pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce. Nově může nejenom plátce, ale i příjemce uplatnit právo vyplývající z nesprávně provedené platební transakce vůči poskytovateli u soudu, a to ve lhůtě 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce připsána na platební účet příjemce nebo kdy byla příjemci jinak dána k dispozici.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí