Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Úspěšná registrace našeho klienta jako poskytovatele platebních služeb malého rozsahu u ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Motra Finance s.r.o. při jeho registraci jako poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou.

Registrace probíhala dle zpřísněných pravidel pro registraci po prosincové novele vyhlášky č. 141/2011 Sb. Stěžejní při registraci byl kvalifikovaně a realisticky zpracovaný byznys plán v souladu s požadavky vyhlášky, s komentářem k jednotlivým finančním položkám plánu. Podstatný pro úspěšnou registraci byl i podrobný a kvalifikovaný popis poskytovaných platebních služeb, včetně schématického znázornění průběhu transakcí, popis ochrany finančních prostředků klientů a odpovědností pracovníků společnosti.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta veškeré podklady pro registraci a zastupovala jej při veškeré komunikaci s ČNB. Služby tedy poskytla tzv. na klíč.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí