Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Motra Finance s.r.o. při jeho registraci jako poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou.

Registrace probíhala dle zpřísněných pravidel pro registraci po prosincové novele vyhlášky č. 141/2011 Sb. Stěžejní při registraci byl kvalifikovaně a realisticky zpracovaný byznys plán v souladu s požadavky vyhlášky, s komentářem k jednotlivým finančním položkám plánu. Podstatný pro úspěšnou registraci byl i podrobný a kvalifikovaný popis poskytovaných platebních služeb, včetně schématického znázornění průběhu transakcí, popis ochrany finančních prostředků klientů a odpovědností pracovníků společnosti.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta veškeré podklady pro registraci a zastupovala jej při veškeré komunikaci s ČNB. Služby tedy poskytla tzv. na klíč.