Naše advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS, s.r.o. zastupovala společnosti Tuxpan, s.r.o. ve správním řízení o udělení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou (ČNB).

Rozhodující pro úspěšnou registraci poskytovatele platebních služeb byl kvalitně zpracovaný byznys plán na požadované platební služby s komentářem k jednotlivým finančním položkám plánu. Podstatný pro úspěšnou registraci byl i podrobný a kvalifikovaný popis poskytovaných platebních služeb v návaznosti na ochranu svěřených klientských prostředků AML/KYC problematiku.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta veškeré podklady pro registraci, včetně obchodního plánu a zastupovala jej při veškeré komunikaci s ČNB. Služby tedy poskytla tzv. na klíč. Správní řízení trvalo díky bezchybně připravené žádosti pouze 41 dnů.