Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nutné změny do 30.6.2014 související s novým zákonem o obchodních společnostech a družstev

JUDr. Lumír Schejbal

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový zákon o obchodních společnostech a družstev (ZOK). Tento nový zákon přinesl celou řadu změn týkajících obchodních společností, které je nutné udělat nejpozději do 30.6.2014.

Obchodní společnost (korporace) má povinnost přizpůsobit své zakladatelské dokumenty (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) novým právním poměrům ve lhůtě 6i měsíců od nabytí účinnosti ZOK, tedy do 30.6.2014. Pokud stávající obchodní společnosti založené dle původního obchodního zákoníku nové právní povinnosti nesplní, vystavují se nebezpečí, že jí bude uložena pokuta až 100.000,- Kč a případně, že soud takovou společnost zruší. Pozdní nebo žádná aktualizace zakladatelských dokumentů může mít též za následek neplatnost valných hromad, smluv o výkonu funkce apod. Bližší informace naleznete zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí