Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nutné změny do 30.6.2014 související s novým zákonem o obchodních společnostech a družstev

JUDr. Lumír Schejbal

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový zákon o obchodních společnostech a družstev (ZOK). Tento nový zákon přinesl celou řadu změn týkajících obchodních společností, které je nutné udělat nejpozději do 30.6.2014.

Obchodní společnost (korporace) má povinnost přizpůsobit své zakladatelské dokumenty (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) novým právním poměrům ve lhůtě 6i měsíců od nabytí účinnosti ZOK, tedy do 30.6.2014. Pokud stávající obchodní společnosti založené dle původního obchodního zákoníku nové právní povinnosti nesplní, vystavují se nebezpečí, že jí bude uložena pokuta až 100.000,- Kč a případně, že soud takovou společnost zruší. Pozdní nebo žádná aktualizace zakladatelských dokumentů může mít též za následek neplatnost valných hromad, smluv o výkonu funkce apod. Bližší informace naleznete zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí