Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři nejsou povinni předkládat roční výkaz činnosti za rok 2018 ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři měli zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, stanovenu povinnost předkládat České národní bance roční výkaz činnosti. Zákon č. 38/2004 Sb. byl ke dni 1. 12. 2018 zrušen a nahrazen novým zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. V novém zákoně č. 170/2018 Sb. již není pojišťovacím zprostředkovatelům uložena povinnost předkládat roční výkazy o své činnosti, a v přechodných ustanoveních zákona také není nijak navázáno na vykazovací povinnosti dle zákona č. 38/2004 Sb.

Vykazovací povinnost s přijetím nového zákona č. 170/2018 Sb. zanikla. Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři tak již nejsou povinni roční výkaz činnosti za rok 2018 předkládat České národní bance.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí