Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři měli zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, stanovenu povinnost předkládat České národní bance roční výkaz činnosti. Zákon č. 38/2004 Sb. byl ke dni 1. 12. 2018 zrušen a nahrazen novým zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. V novém zákoně č. 170/2018 Sb. již není pojišťovacím zprostředkovatelům uložena povinnost předkládat roční výkazy o své činnosti, a v přechodných ustanoveních zákona také není nijak navázáno na vykazovací povinnosti dle zákona č. 38/2004 Sb.

Vykazovací povinnost s přijetím nového zákona č. 170/2018 Sb. zanikla. Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři tak již nejsou povinni roční výkaz činnosti za rok 2018 předkládat České národní bance.