Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři nejsou povinni předkládat roční výkaz činnosti za rok 2018 ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři měli zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, stanovenu povinnost předkládat České národní bance roční výkaz činnosti. Zákon č. 38/2004 Sb. byl ke dni 1. 12. 2018 zrušen a nahrazen novým zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. V novém zákoně č. 170/2018 Sb. již není pojišťovacím zprostředkovatelům uložena povinnost předkládat roční výkazy o své činnosti, a v přechodných ustanoveních zákona také není nijak navázáno na vykazovací povinnosti dle zákona č. 38/2004 Sb.

Vykazovací povinnost s přijetím nového zákona č. 170/2018 Sb. zanikla. Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři tak již nejsou povinni roční výkaz činnosti za rok 2018 předkládat České národní bance.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí