Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Porovnání osob zapsaných v seznamu dle § 15 ZISIF, fondu kvalifikovaných investorů, investičního zprostředkovatele a OCP

JUDr. Lumír Schejbal

Do povědomí investičních poradců a investiční veřejnosti stále více vstupují informace ohledně alternativních fondů, tedy subjektů registrovaných dle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Pokud investiční poradce obsluhuje omezený počet klientů z okruhu rodiny a svých známých nemusí si hned žádat o licenci investičního zprostředkovatele či obchodníka s cennými papíry.

Vymezený okruh osob mohou správci obsluhovat prostřednictvím osoby, která je zapsána do seznamu osob vykonávající činnost dle § 15 ZISIF. Zápis subjektu dle § 15 ZISIF do seznamu ČNB je oproti získání registrace fondu kvalifikovaných investorů (FKI), licenci investičního zprostředkovatele (IZ), či dokonce licence obchodníka s cennými papíry, jednodušší a méně nákladný. Dle našich zkušeností lze proces registrace a přípravu klientské smluvní dokumentace stihnout i do 30 dnů.

Níže v tabulce prezentujeme základní rozdíly mezi výše uvedenými subjekty.

Parametry Alternativní fond §15 ZISIF Fond kvalifik. investorů Investiční zprostředkovatel Obchodník s cennými papíry
Min. kapitál Není stanoven 1 mil. EUR Není stanoven 50.000 EUR
Personální předpoklady a obsazení Není stanoveno Kvalifikované osoby, comliance, risk, interní audit, znalci Odborná zkouška, manažer. praxe, zastupitelnost, compliance, risk Odborná zkouška, zastupitelnost, compliance, risk, interní audit …
Materiální vybavení Není stanoveno Informační sytém, evidence, IT Informační sytém, evidence, IT Informační sytém, evidence, IT
Reporting ČNB 4 výkazy Do 10 výkazů Ne (na vyžádání) Desítky výkazů
Veřejné nabízení služeb Ne Ano Ano Ano
Počet investorů 20 + kvalifikovaní Není omezen Není omezen Není omezen
Vztah s investorem Investorská smlouva Statut FKI Zprostředkovatel. smlouva Komis. nebo obhosp. smlouva
Doba založení 1 měsíc 3 měsíce Nad 12 měsíců Nad 12 měsíců
Náklady na založení cca 100.000 Kč 300.000 Kč 500.000 Kč Nad 1 mil. Kč
Roční náklady na provoz cca 50.000 Kč Od 1 mil. Kč Od 1 mil. Kč Od 2 mil. Kč

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí