Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Poslanecká sněmovna začíná projednávat návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

JUDr. Lumír Schejbal

Zahájení projednávání zákona

Poslanecká sněmovna začne na své 19. schůzi, která bude zahájena 19. 1. 2016 v prvním čtení projednávat návrh zákona o úvěru pro spotřebitele (sněmovní tisk 679/0). Garantem zákona je Ministerstvo financí, které pro zákon získalo dostatečnou podporu veřejnosti i politickou podporu v Poslanecké sněmovně. Návrh zákona by měl být schválen Parlamentem do poloviny roku 2016.

ČNB nový regulátor v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů

Nově budou nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru podléhat dohledu České národní banky. Z kontroly tak vypadne Česká obchodní inspekce, která svou úlohu kvůli množství poskytovatelů nezvládala. Každý nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů bude muset mít licenci od ČNB. Aby ji získal, bude muset zavést závazné administrativní postupy, vnitřní kontrolní systém, systém řízení rizik, pravidla compliance a interní audit.

Udělování licencí pro poskytovatele úvěrů ve správním řízení

Stávající nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou mít od přijetí zákona o úvěru pro spotřebitele 3 měsíce na to, aby podali k ČNB žádost o povolení k úvěrové činnosti. Licenci nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů uděluje ČNB na základě žádosti, jejíž součástí je řada příloh. Podrobný popis požadavků a příloh pro licenční řízení bude upraven ve vyhlášce ČNB.

Profesionální zpracování žádosti o licence a příloh pro ČNB

Subjekty, které v 3 měsíčním přechodném období od data přijetí zákona nepodají žádost o licenci k ČNB, nebudou moci nadále poskytovat úvěry spotřebitelům. Z uvedeného důvodu doporučujeme začít nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru s přípravami na licenci ČNB již nyní. Naše advokátní kancelář je schopna žádost o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zpracovat tzv. na klíč a následně samostatně žadatele zastupovat ve správním řízení před ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí