Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Povolení pro uvedení antigenních testů na trh

Mgr. Veronika Uhlířová

Pro našeho klienta jsme vyřídili povolení pro uvedení antigenních testů na trh a do oběhu, a to na základě výjimky upravené v § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Na základě plné moci jsme připravili kompletní žádost a obstarali jsme veškerou komunikaci se správními orgány, a to až do úplného vyřízení žádosti a zápisu antigenních testů klienta do seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimku.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2017 působí v naší advokátní kanceláři. Nyní na pozici advokátky. Je specialistka na korporátní právo, spotřebitelské úvěrování a AML/CFT problematiku. Veronika např. pomáhala našim klientům vyřídit licence nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zastupovala klienty v řízeních týkajících se problematiky AML či řešila právní problematiku crowdfundingu. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí