Pro našeho klienta jsme zajistili přijetí jeho dluhopisového programu na Burzu cenných papírů Praha (BCPP). Klienta jsme v zastoupení provedli celým procesem přijetí na BCPP, připravili jsme pro něj žádost o přijetí, všechny potřebné přílohy a dokumenty. Veškeré procedury přijetí jsme na základě plné moci vykomunikovali s BCPP. Zpracování žádosti a přijetí dluhopisů na BCPP trvalo cca 5 týdnů.

Žádosti o přijetí dluhopisů na BCPP předcházelo vypracování prospektu dluhopisového programu a jeho schválení na ČNB a zaknihování emise v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). I tyto kroky pro emitenta zajistila advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS.